Podstawowe pojęcia

Podstawowe pojęcia czynności, działań, funkcji, zmian lub

Zdjęcie z:
calymarketing.files.wordpress.com

Osobowością nazywamy umiarkowanie stabilny i charakterystyczny zestaw emocjonalnych, mentalnych i społecznych cech danej jednostki, które są wystawione, kiedy jesteśmy sami, podczas interakcji z ludźmi oraz podczas interakcji ze środowiskiem zewnętrznym. Z kolei problemem nazywamy kwestię, podniesioną do dochodzenia, uwagi, dyskusji i/lub rozwiązania, która powoduje trudność, niepewność i/lub wątpliwości. Z kolei rozwiązywanie problemu to połączenie strategii, procesów myślowych, działań i procesów, które są stosowane do rozwiązania problemu. Rozwiązywanie problemów i proces podejmowania decyzji są ze sobą ściśle powiązane.

Podstawowe pojęcia ludźmi oraz podczas interakcji ze
Zdjęcie z:
c1.staticflickr.com

Proces to systematyczny szereg czynności, działań, funkcji, zmian lub działań, ukierunkowanych na osiągnięcie określonego celu, rezultatu lub wyniku.

Żródło artykułu: